Optagelse og adgangskrav

Hvis du både har lyst til en håndværkeruddannelse samt at læse fag på gymnasialt niveau, er en EUX elektriker måske noget for dig. Men opfylder du kravene?

En EUX er en kombination af en erhvervsuddannelse og boglige fag på gymnasialt niveau. Sagt på en anden måde får du altså en erhvervsuddannelse samtidig med at du læser boglige fag på et gymnasialt niveau.

Hvis du ønsker at blive optaget på EUX elektriker, skal du have afsluttet 9. eller 10. klasse med tilfredsstillende karakterer i dansk, fysik, matematik og engelsk. Desuden skal du være indstillet på at gå en uddannelse i møde, hvor du møder spændende udfordringer praktisk og teoretisk.