Industritekniker EUD

Optagelse og adgangskrav

Går du med tankerne om at blive industritekniker? Vi hjælper dig tættere på uddannelsen ved at fortælle om adgangskrav og hvordan du tilmelder dig.

Inden du tilmelder dig uddannelsen som industritekniker, er der en række krav, du skal opfylde, før du kan blive optaget på grundforløbet på Svendborg Erhvervsskole. Disse krav er:

  • Du skal have afsluttet folkeskolen eller modtaget tilsvarende undervisning
  • Du skal have mindst karakteren 2,0 i gennemsnit i både dansk og matematik til afgangsprøven i 9. eller 10. klasse eller en tilsvarende prøve.
  • Du skal vurderes uddannelsesparat, hvis du kommer direkte fra 9. eller 10. klasse.

Du skal have bestået disse fag

Hvis du på forhånd har en uddannelsesaftale med en virksomhed, opfylder du pr. automatik kravene – dog skal du have afsluttet 9. eller 10. klasse (eller tilsvarende).

Inden du starter på hovedforløbet i uddannelsen som industritekniker, er der en række krav, som du skal opfylde. Du skal nemlig have bestået følgende fag på følgende niveauer:

  • Dansk på E-niveau
  • Engelsk på E-niveau
  • Fysik på F-niveau
  • Matematik på D-niveau

Hvornår tilmelder du dig uddannelsen som industritekniker?

Hvis du er opsat på at tage uddannelsen som industritekniker, skal du have tilmeldt dig inden 1. marts, hvis du vel at mærke kommer direkte fra 9. eller 10. klasse.

Hvis du har forladt folkeskolen for mere end 1 år siden, og hvis du endnu ikke er fyldt 25 år, kan du søge om optagelse 2 gange om året.   Hvis du er fyldt 25 år, skal du kontakte en vejleder for at få vurderet dine kompetencer.

Hvordan tilmelder jeg mig uddannelsen som industritekniker?

Når du opfylder kravene til uddannelsen som industritekniker, og du har fundet ud af hvornår uddannelsen starter, skal du en tur på Optagelse.dk. Her søger du ind på uddannelsen som industritekniker og du vil få svar så hurtigt som muligt.

Hvis du har spørgsmål til uddannelsen, kan du til enhver tid kontakte vores studievejleder.