Industritekniker EUD

Opbygning

Forløbet af industriteknikeruddannelsen på Svendborg Erhvervsskole kan du se mere om her. Læs om uddannelsesretningerne, om vores måde at undervise på, om eksamen og om hovedforløb med praktiktid.