Industritekniker EUD

Forløb (grundforløb og hovedforløb)

Når du tager uddannelsen som industritekniker, skal du igennem et grundforløb og et hovedforløb. Her kan du læse mere om disse forløb.

Når du påbegynder uddannelsen som industritekniker, skal du først igennem et grundforløb. Dette grundforløb varer 20 uger.

I disse 20 uger er du i afdelingen Produktion og Udvikling, hvor du modtager undervisning i grundlæggende forhold i en række fag. Denne undervisning udgør fundamentet, hvis du vælger at fortsætte på hovedforløbet.

Hvordan er hovedforløbet bygget op?

Hovedforløbet i uddannelsen som industritekniker veksler imellem forløb på skolen og praktikophold i en virksomhed. Du får teoretisk og praktisk undervisning i en række fag, hvorefter du skal afprøve dine evner i praksis i en virksomhed.

Hvis du ønsker at blive industritekniker maskin, skal du igennem 4 hovedforløb. Det 4. og sidste hovedforløb samler al viden op, som du har lært fra dag ét.

Hvis du har spørgsmål til uddannelsen, kan du til enhver tid kontakte vores studievejleder.