Industritekniker EUD

Råd og udvalg

På uddannelsen er der nogle råd og udvalg, som er rare for dig at kende til. Læs mere om elevrådsudvalget. Måske er det noget for dig at deltage aktivt i.

Som elev på Svendborg Erhvervsskole er du én blandt mange elever på mange forskellige uddannelser.

Vi har den merkantile erhvervsuddannelse samt en række tekniske erhvervsuddannelser, og dertil kan du lægge de gymnasiale uddannelser på handelsgymnasiet og teknisk gymnasium. Med andre ord går der mange elever på skolen.

ELEVRÅDET ER VIGTIGT

Derfor er det godt for elever på skolen, at I har et velfungerende elevråd. Elevrådet er det sted, hvor I kan komme med forslag og ønsker til et bedre uddannelsesforløb.

Det kan være at du synes der er for få aktiviteter på skolen efter skoletid, eller du savner måske et nyt bordtennisbord i kantinen? Dine ønsker tages op i elevrådet, og i bedste fald ekspederes ønskerne videre til skolens bestyrelse.

ELEVRÅDET I BESTYRELSEN

Elevrådet har nemlig 2 faste pladser i skolens overordnede bestyrelse, hvor alle vigtige beslutninger om skolen træffes. Ved at have 2 repræsentanter fra elevrådet med i bestyrelsen sikres det at elevernes ønsker bliver hørt af alle bestyrelsesmedlemmer.

Det er dog kun den ene repræsentant, som har stemmeret i bestyrelsen. Begge elevrådsrepræsentanter har naturligvis taleret i bestyrelsen.