Industritekniker EUV

Opbygning

Forløbet af industriteknikeruddannelsen kan du se mere om i dette afsnit, du kan læse om uddannelsesretninger, vores måde at undervise på, om eksaminer og selve hovedforløbet med praktik.