Industritekniker EUX

Eksamen

Når du tager uddannelsen som industritekniker, skal du naturligvis op til eksamen. Her fortæller vi om hvornår i forløbet, der er eksamen, og hvordan det foregår.

Når du tager uddannelsen som industritekniker, er der en række eksamener, som du naturligvis skal op til. Alt afhængig af hvilken uddannelsesretning du vælger, vil der være nogle tidspunkter, hvor du skal bevise dit værd i en eksamenssituation.

Du skal således både op til teoretiske og praktiske eksamener. Eksamener finder dels sted i teorilokaler og dels på værksteder, og du afslutter uddannelsen som industritekniker med en praktisk svendeprøve.

Eksamen ved uddannelsen som industritekniker munder ud i en bedømmelse, foretaget af lærer og censor. Du bliver bedømt efter 7 trins-skalaen, som du kender fra folkeskolen, hvor 12 er den højeste karakter.

SVENDEPRØVE FOR INDUSTRIASSISTENTER

Når du er 2 år inde i uddannelsen som industritekniker, går du til prøve i et praktisk orienteret projekt. Her skal du bevise at du kan opfylde de kompetencemål, der er beskrevet i uddannelsen.

Svendeprøven foregår over 4 dage, og opgaven består typisk af 2 dele, der skal kunne sættes sammen, når det er fremstillet. Du skal dels udføre arbejdet på en konventionel maskine og dels på en CNC maskine.

SVENDEPRØVE FOR INDUSTRITEKNIKERE

Når du fortsætter uddannelsen som industritekniker efter de 2 første år, skal du op til en afsluttende svendeprøve i slutningen af uddannelsesforløbet. Her skal du op i 2 discipliner, hvor du både skal vise at du kan arbejde alene og i gruppe.

Opgaven stilles af det faglige udvalg, og du skal op i både en praktisk del og i en teoretisk del. Du skal vise at du på egen hånd kan programmere en fræse- og drejeopgave, og sammen med en gruppe skal I selv designe en opgave, hvor I beskriver og udfører opgaven praktisk.

Endelig skal I aflevere en rapport, som beskriver den gruppeproces, som I udførte sammen. Denne rapport skal forsvares på den sidste svendeprøvedag over for to skuemestre (censorer) og jeres lærer.

Hvis du har spørgsmål til uddannelsen, kan du til enhver tid kontakte vores studievejleder Lene M. Knudsen. Ring til Lene på tlf. 7222 5860

Eksamensreglerne på erhvervsuddannelserne i Svendborg.