Industritekniker EUX

Forløb (grundforløb og hovedforløb)

Uddannelsen som industritekniker kan også tages som en EUX. Det betyder at du kombinerer en erhvervsuddannelse med boglige fag på gymnasialt niveau.

EUX industritekniker – hvad betyder det? Du er måske en smule forvirret over at du nu kan tage en EUX industritekniker, men kort forklaret betyder det, at du kan tage en erhvervsuddannelse som industritekniker samtidig med at du læser boglige fag på gymnasialt niveau.

Når du begynder på grundforløbet på uddannelsen som industritekniker, skal du have en række fag. Disse fag er

 • Matematik C
 • Dansk C
 • Engelsk C
 • Fysik C
 • Samfundsfag C
 • Teknologi C
 • Fagligt rettede erhvervsuddannelsesfag.

Når du starter op på hovedforløbet, fortsætter du med disse fag. Derfor skal du se frem til følgende fag på hovedforløbet:

 • Dansk A
 • Teknikfag B
 • Engelsk B
 • Matematik B
 • Fysik B
 • Industriteknologi B
 • Kemi C
 • Fagligt rettede erhvervsuddannelsesfag.

Alle gymnasiale fag afsluttes med en prøve. EUX industritekniker afsluttes med en svendeprøve samt en større skriftlig opgave, hvor du i projekt samler erhvervsuddannelsesfag med gymnasiale fag.

Hvis du har spørgsmål til uddannelsen, kan du til enhver tid kontakte vores studievejleder.