Industritekniker EUX

Projekter

På uddannelsen er der nogle råd og udvalg, som er rare for dig at kende til. Læs mere om elevrådsudvalget. Måske er det noget for dig at deltage aktivt i.

Som industritekniker er det naturligvis bydende nødvendigt, at du får en god undervisning ved maskinerne i vores værksteder. Her vil vores dygtige undervisere hjælpe dig med de stillede opgaver og udfordringer.

Det er dog også nødvendigt med et teoretisk indspark, og her foregår teoriundervisningen i klasselokalerne. Her vil du typisk få et teoretisk oplæg 7 briefing, hvorefter du fortsætter med den praktisk del i værkstedet.

MINI-SVENDEPRØVE PÅ HOVEDFORLØB 2

I det øjeblik du starter op på hovedforløb 2, vil du samtidig blive præsenteret for vores mini-svendeprøve. Formålet med denne mini-svendeprøve er at du bliver ekstra godt forberedt til den afsluttende svendeprøve i slutningen af uddannelsen.

Her arbejder du med en projektopgave, hvor du ud fra egne tegninger fremstiller et produkt. Mini-svendeprøven gennemføres sammen med en kammerat, hvor I udarbejder og afleverer en projektbeskrivelse/rapport.