Data og kommunikation EUD

Undervisning

Data- og kommunikationsuddannelsen har naturligvis masser af teori. Det bliver dog løbende koblet op på projekter og praktisk træning.

På grundforløb 1 (GF1) kommer du til at deltage i fagretningen strøm, styring og it, hvis dit mål er at tage data- og kommunikationsuddannelsen.

På GF1 får du et bredt indblik i det at komme ud på en arbejdsplads og have med el og it at gøre. Undervisningen veksler mellem klasseundervisning, gruppearbejde og selvstudier. Du får en del teori, som du hver dag kommer til at arbejde med i projekter og praktiske opgaver-

Grundforløb 2 er målrettet

På grundforløb 2 får du mere specifikke fag, som er en del af data- og kommunikationsuddannelsen. Fagene griber ind i hinanden, og du kommer igen til at arbejde med helt konkrete projekter som en god træning til praktiktiden under hovedforløbet.

Matematik er et grundfag. Engelsk er et valgfag. Begge fag kan du få på forskellige niveauer afhængigt af om du vil være it-supporter eller fx datatekniker.

Vægten er lagt på de uddannelsesspecifikke fag samt støttefag og bonusfag, som skal hjælpe dig til at nå dine uddannelsesmål.

Klare læringsmål

I tråd med Svendborg Erhvervsskole & Gymnasiers strategi og pædagogiske principper om, at hver enkelt skal lære så meget som muligt, opbygger vi undervisningen ud fra læringsmål. I hovedtræk betyder det:

  • Du får fra starten at vide, hvad du skal nå at lære
  • Før undervisningen vurderer du selv, hvilket niveau du er på
  • 2/3 henne i undervisningsforløbet skal du som elev og din lærer vurdere, om du har nået de obligatoriske mål
  • Hvis ikke du allerede har nået målene, bruges resten af tiden på at nå dem.
  • Hvis du allerede har nået målene, sætter du sammen med læreren nogle bonusmål og elitemål, som du bruger resten af tiden på
  • Løbende dokumenterer du, hvad du har lært i en digital port folio med rapporter, temaopgaver, billeddokumentation mv.
  • Din standpunktskarakter får du bl.a. ud fra indholdet i din port folio

Tid til bevægelse

Når vi arbejder meget med it og stillesiddende opgaver, er det vigtigt at blive rørt.

Motion og bevægelse bliver en del af hverdagen – i gennemsnit 45 minutter hver dag indenfor det normale skema.