Data og kommunikation EUV

Eksamen

Den sidste uge af grundforløbet er afsat til eksamen. Der er nogle fag og kompetencer, du skal mestre for at kunne begynde på hovedforløbet.

Fag du skal bestå før hovedforløb

Kravene for at kunne gå i gang med hovedforløbet og gennemføre uddannelsen er, at du skal bestå fagene:

  • Dansk på E-niveau
  • Matematik på D-niveau (for optagelse alene med henblik på trin 1 dog E-niveau)
  • Engelsk på D-niveau (for optagelse alene med henblik på trin 1 dog E-niveau)

2 nyttige certifikater

Under grundforløbet – og inden start på hovedforløbet – får du mulighed for at tage følgende certifikater:

  • Førstehjælp på mellemniveau samt færdselsrelateret førstehjælp
  • Elementær brandbekæmpelse

En uddannelsesaftale

For at starte på uddannelsens hovedforløb skal du desuden have en uddannelsesaftale med en virksomhed om at komme i praktik. Har du ikke en uddannelsesaftale, selv om du har gjort en indsats for at få det, kan du søge i skolepraktik på Syddansk Erhvervsskole i Odense.

Svendeprøven

Din afsluttende svendeprøve på den uddannelsesgren, du vælger, tager du på den erhvervsskole, hvor du også tager dine korte skoleophold under hovedforløbet.

 

Eksamensreglerne på erhvervsuddannelserne i Svendborg.