Forløb (Grundforløb og hovedforløb)

Når du tager uddannelsen som murer, skal du igennem et grundforløb og et hovedforløb.

Hvad går grundforløbet ud på?

Grundforløb 1 på 20 uger (½ år) giver dig nogle generelle erhvervsfaglige kompetencer. Du prøver forskellige fag af indenfor bygge og anlæg, så du har bedre forudsætninger for at være sikker på, hvad du vil vælge. Inden afslutningen af grundforløb 1 skal du vælge dit fagspeciale.

Grundforløb 2 giver dig basisviden og en vis praktisk erfaring indenfor murerfaget. Formålet er at gøre dig klar til hovedforløbet i en virksomhed – eller i skolepraktik, hvis du ikke har fundet en læreplads.

Hvordan er hovedforløbet bygget op?

Hovedforløbet i mureruddannelsen veksler imellem forløb på skolen og praktikophold i en virksomhed. Hvis du ikke har fundet en læreplads, bliver du tilbudt plads i praktikcentret på Svendborg Erhvervsskole.

Grundideen er, at du lærer alt det praktiske af din mester og svendene i den virksomhed, du er i lære i, mens du løbende får mere teoretisk og praktisk undervisning under skoleopholdene.

Hvis du har spørgsmål til uddannelsen, kan du til enhver tid kontakte vores studievejleder.