En typisk dag som murer på EUD

I begyndelsen minder mureruddannelsen om det du tidligere har oplevet i skoletiden, men meget hurtigt vil en stor del af dagen være praktisk arbejde. I praktiktiden på hovedforløbet vil du mest arbejde praktisk – kun afbrudt af enkelte skoleperioder.

En typisk dag

På grundforløbet skal du regne med 30 lektioner om ugen á 50 minutters varighed.

På hovedforløbet er der 34 lektioner, og du skal regne med 37 timers arbejdstid ligesom på lærepladsen.

Mødetider

På skolen møder du kl. 8.10. Antallet af lektioner varierer fra dag til dag, men du skal regne med en skoledag, som varer til klokken cirka 15.50. Om fredagen holder vi ofte noget før og går lidt tidligere til weekend.

Når du er i lære i en virksomhed, begynder arbejdsdagen som oftest kl. 7. Her er det også kutyme med tidligt fri om fredagen.

Tid til pause

På skolen har du 15 minutters pause hver formiddag og hver eftermiddag. Desuden har du 30 minutters middagspause.

Du har mulighed for at købe mad, kage, slik og drikkevarer i skolens kantine, men du kan også vælge at tage madpakke med.