Eksamen

Når du tager uddannelsen som murer, skal du afslutte med en svendeprøve. Men du skal også op til matematikeksamen samt nogle stopprøver og bedømmelser.

HVORNÅR SKAL JEG TIL EKSAMEN?

På grundforløbet skal du bestå matematik på mindst F-niveau.

I murerfaget skal du bestå alle fag på alle skoleophold i hovedforløbet, for at kunne nå frem til svendeprøven.

Du skal forvente at skulle op til både teoretiske og praktiske bedømmelser. De finder sted i teorilokaler og på værksteder på hvert hovedforløb, og du afslutter uddannelsen som murer med en praktisk svendeprøve.

SVENDEPRØVEN

Rammerne ligger fast – 2 gange om året er der svendeprøve på Svendborg Erhvervsskole.

Svendeprøven tager udgangspunkt i en case, hvor du får mulighed for at sætte dit personlige præg på svendeprøven. Casen tager udgangspunkt er det speciale, som du og mester bliver enig om, dækker din uddannelse bedst. Det kan være indenfor specialer som energi, tag, restaurering, flise eller klassisk murerfag.

Elementer af svendeprøven skal du igennem, mens du selv kan vælge metode og indhold på andre dele. I god tid inden svendeprøven får du en nærmere instruktion.

Sølv er fineste udmærkelse

Svendeprøven fylder typisk de sidste 2 uger af uddannelsestiden og foregår på skolens værksteder.

Du får karakter efter 12-skalaen, og flere elementer af din svendeprøve bliver bedømt. Hvis du opnår 11,1-11,4 i gennemsnit består du med bronze, og ligger gennemsnittet på 11,4-12 består du med sølv, som er murerfagets fineste udmærkelse.

Hvis du har spørgsmål til bedømmelser og eksamen, kan du ringe til sekretær Pia Lolk Kaae på tlf. 7222 5736.

Eksamensreglerne på erhvervsuddannelserne i Svendborg.