Optagelse og adgangskrav

Inden du begynder på uddannelsen som murer på Svendborg Erhvervsskole, er der en række optagelseskrav og adgangskrav, som du skal opfylde.

Mureruddannelsens grundforløb kan du komme i gang med på Svendborg Erhvervsskole hvis:

 • Du har afsluttet folkeskolen eller modtaget tilsvarende undervisning
 • Du har opnået mindst karakteren 2,0 i gennemsnit i både dansk og matematik til afgangsprøven i 9. eller 10. klasse eller en tilsvarende prøve
 • Du er vurderet uddannelsesparat, hvis du kommer direkte fra 9. eller 10. klasse

Uddannelsesaftale giver en genvej

Hvis du på forhånd har en uddannelsesaftale med en virksomhed, opfylder du pr. automatik kravene – dog skal du have afsluttet 9. eller 10. klasse (eller tilsvarende).

Adgangskrav til hovedforløb

Inden du starter på hovedforløbet i uddannelsen som murer, skal du have bestået følgende fag på følgende niveauer:

 • Matematik på F-niveau
 • Teknologi på F-niveau
 • Uddannelsesspecifikke fag

Deltagerforudsætninger

Da arbejdet som murer kan være krævende på mange måder, er det bedst hvis du:

 • Her en god fysik
 • Kan tåle højder
 • Er indstillet på at arbejde udendørs
 • Har sans for rum og former
 • Sætter en ære i præcision og kvalitet
 • Kan lide at arbejde sammen med andre

Tilmeldingsfrist

Hvis du har set dig varm på mureruddannelsen, skal du have tilmeldt dig inden 1. marts, hvis du vel at mærke kommer direkte fra 9. eller 10. klasse.

Hvis du har forladt folkeskolen for mere end 1 år siden, og hvis du endnu ikke er fyldt 25 år, kan du søge om optagelse 4 gange om året.

Ring til sekretær Pia Lolk Kaae på tlf. 72 22 57 36 og hør nærmere.

Hvis du er fyldt 25 år, skal du kontakte en vejleder for at få vurderet dine kompetencer. Du er naturligvis også velkommen til at ringe til os på tlf. 72 22 57 36 og høre nærmere.

Tilmelding på optagelse.dk

Når du opfylder kravene til mureruddannelsen, og du har fundet ud af, hvornår uddannelsen begynder, klikker du ind på Optagelse.dk. Her søger du ind på uddannelsen som murer på Svendborg Erhvervsskole, og du vil få svar så hurtigt som muligt.