Forløb (grundforløb og hovedforløb)

Når du tager uddannelsen som murer, skal du igennem et grundforløb og et hovedforløb. Når du vælger den som EUX, er der desuden en række fag på gymnasialt niveau.

Hvad går grundforløbet ud på?

Grundforløb 1 på 20 uger (½ år) giver dig nogle generelle erhvervsfaglige kompetencer. Du deltager på fagretningen “Byggeri, Arkitektur og Design”, som er fælles for uddannelserne til murer, tømrer, snedker og  bygningsmaler. Du prøver forskellige fag af på en eksperimenterende måde, så du har bedre forudsætninger for at være sikker på, hvad du vil vælge. Inden afslutningen af grundforløb 1 skal du vælge dit fagspeciale.

Grundforløb 2 giver dig basisviden og en vis praktisk erfaring indenfor murerfaget. Formålet er at gøre dig klar til hovedforløbet i en virksomhed – eller i skolepraktik, hvis du ikke har fundet en læreplads.

Hvordan er hovedforløbet bygget op?

Hovedforløbet i mureruddannelsen veksler imellem forløb på skolen og praktikophold i en virksomhed. Hvis du ikke har fundet en læreplads, bliver du tilbudt plads i praktikcentret på Svendborg Erhvervsskole.

Grundideen er, at du lærer alt det praktiske af din mester og svendene i den virksomhed, du er i lære i, mens du løbende får mere teoretisk og praktisk undervisning under skoleopholdene.

EUX-fag sideløbende

Hvis du vælger uddannelsen som EUX, får du de 6 fag på gymnasialt niveau i forbindelse med grundforløb og skoleperioderne under hovedforløbet.