Råd og udvalg

Det lokale uddannelsesudvalg spiller en vigtig rolle i mureruddannelsen. For dig som elev er elevrådet naturligvis også et vigtigt organ.

Uddannelsesudvalget

Mureruddannelsen udvikles løbende i et samarbejde mellem erhvervsskoler samt arbejdsgivere og lønmodtagere i branchen.

Det lokale uddannelsesudvalg består af:

  • 2 repræsentanter fra Dansk Byggeri
  • 2 repræsentanter fra 3F murersektionen
  • 1 lærlingerepræsentant
  • 1 faglærer og uddannelseschefen fra Svendborg Erhvervsskole

Opgaven for uddannelsesudvalget er at sikre, at uddannelsesniveauet svarer til erhvervslivets behov. Udvalget er med til godkende uddannelsesplaner, med til finde lærepladser, og skulle der opstå tvistigheder, optræder udvalget som mægler.

Udvalget bedømmer alle hovedforløbenes afslutningsopgaver og er altså med til at kvalitetssikre uddannelsen.

Elevrådet

Murerlærlinge kan på linje med elever i andre erhvervsuddannelser stille op til elevrådet.

Elevrådet er det fælles talerør for eleverne overfor ledelsen. I elevrådet taler man om fx rygekabiner, udendørsarealer, studiemiljø og arrangerer eksempelvis fredagscafé.

Elevrådet har 2 medlemmer i skolens bestyrelse, hvor både erhvervsuddannelserne og gymnasierne er repræsenteret. Den ene har stemmeret.

Faglærer og mentor Jørn Olsen er kontaktperson i forhold til elevrådet. Han kan kontaktes på 7222 5755