Personvognsmekaniker EUD

Optagelse og adgangskrav

Inden du begynder på uddannelsen som mekaniker, er der en række adgangskrav, som du skal opfylde. Det kan du læse meget mere om her.

Der er visse adgangskrav, som du skal opfylde, inden du starter op på uddannelsen som mekaniker (grundforløbet) på Svendborg Erhvervsskole. Disse krav er:

  • Folkeskolen skal være afsluttet eller du skal have modtaget tilsvarende undervisning
  • Du skal som minimum have karakteren 2,0 i gennemsnit i dansk og matematik til afgangsprøven i 9. eller 10. klasse eller en tilsvarende prøve.
  • Du skal vurderes uddannelsesparat, hvis du kommer direkte fra 9. eller 10. klasse.

Hvis du er så heldig at have en uddannelsesaftale med en virksomhed, inden du starter på uddannelsen som mekaniker, er du automatisk optaget på uddannelsen. Du skal dog have afsluttet 9. eller 10. klasse.

Hvis du fortsætter på hovedforløbet, er der yderligere krav, som skal være opfyldt, før du kan gå videre. Du skal have modtaget undervisning i følgende fag på E-niveau:

  • Dansk
  • Matematik
  • Engelsk
  • Fysik

Hvornår tilmelder du dig uddannelsen som personvognsmekaniker?

I det øjeblik du er fast besluttet på at tage uddannelsen som mekaniker, er det vigtigt at du får meldt dig til uddannelsen inden 1. marts. Dette gælder hvis du kommer direkte fra 9. eller 10. klasse.

Hvis det er mere end 1 år siden, at du forlod grundskolen og hvis du endnu ikke er fyldt 25 år, kan du søge om optagelse på uddannelsen 2 gange om året. Skulle du være fyldt 25 år, skal du mødes med en UU vejleder, der vil vurdere dine kompetencer, så han/hun kan fastslå om du er kvalificeret til at tage uddannelsen som mekaniker.

Hvordan tilmelder jeg mig uddannelsen som mekaniker?

Når og hvis du opfylder kravene, som er omtalt her på siden, er det blot at få tilmeldt dig uddannelsen i god tid. Du skal melde dig til uddannelsen som mekaniker på Optagelse.dk.

Hvis du har spørgsmål vedrørende adgangskrav og tilmelding til uddannelsen, kan du altid ringe til sekretær Yvonne Sejten. Yvonne træffes på tlf. 7222 5746.