Personvognsmekaniker EUD

Råd og udvalg

Når du starter op på uddannelsen som personvognsmekaniker på Svendborg Erhvervsskole, har du medindflydelse på din uddannelse via skolens elevråd.

Svendborg Erhvervsskole er en stor skole med mange elever. Selv om I tager forskellige uddannelser, har I et samlet elevråd, som hjælper jer med at have indflydelse på de ting, der sker på skolen.

Der kan for eksempel være forhold på skolen, som du gerne ser ændret, eller du kan have ønsker til aktiviteter uden for skoletiden. Det er her at elevrådet er et vigtigt forum for dig.

Plads i bestyrelsen

Som elev på Svendborg Erhvervsskole er man med til at vælge 2 repræsentanter, som sidder med i skolens overordnede bestyrelse. Disse 2 elevrådsdeltagere har dermed mulighed for at fremføre ideer og ønsker til skolens bestyrelse.

Det er dog ikke begge repræsentanter, som har stemmeret i bestyrelsen. Her kan den ene elevrådsrepræsentant deltage på lige fod med de øvrige bestyrelsesmedlemmer i afstemninger.