Personvognsmekaniker EUV

Projekter

Af og til arbejder vi med projekter i uddannelsen som mekaniker. På den måde får du lært en masse om mekanikerlivet på en praktisk og velorganiseret måde.

Under afsnittet om undervisningen på uddannelsen som mekaniker kan du læse, at undervisningen er præget af dels teoretisk undervisning i klasselokalet og dels praktisk undervisning i værkstedet.

Her får du typisk en teoretisk gennemgang af et bestemt emne, hvorefter du begiver dig i værkstedet for at afprøve denne viden i praksis. En ting er at læse om en moderne dieselmotor – en anden ting er at arbejde konkret med motoren.

PROJEKTER I BRED FORSTAND

Det sker dog også at vi gennemfører forskellige projekter undervejs i uddannelsen som mekaniker. Formålet med disse projekter er at du får et bredt indblik i forskellige områder i jobbet som mekaniker.

Vi gennemfører for eksempel projekter, som gør dig parat til at gennemføre og bestå svendeprøven. Desuden har vi en form for tværgående projekter, hvor vi en gang imellem projekter kørende med andre erhvervsuddannelser på Svendborg Erhvervsskole.