Personvognsmekaniker EUX

Eksamen

Når du tager uddannelsen som mekaniker, venter en forestående eksamen. Du skal blandt andet op til teoretiske eksamener samt en spændende svendeprøve.

I det øjeblik du begynder på uddannelsen som mekaniker, står det samtidig klart, at du har en række eksamener foran dig. Alt efter hvilken retning du vælger, vil der være en række eksamensudfordringer, som venter på dig.

En ting er dog helt sikkert: du kommer både op i teoretiske fag samt i praktiske fag, hvor du skal vise nogle af de ting, som du lærer på uddannelsen som mekaniker. Eksamener finder dels sted i vores teorilokaler og i værkstedet, hvor moderne udstyr venter på dig.

Personvognsmekaniker og personvognsmontør

På Svendborg Erhvervsskole tilbyder vi dig at tage uddannelsen som personvognsmekaniker og personvognsmontør. Uddannelsen tager mellem 2 og 4 år, hvilket igen kommer an på om du tager den komplette uddannelse som personvognsmekaniker eller om du ”nøjes” med uddannelsen som personvognsmontør.

Efter 2 år med afsluttet eksamener kan du kalde dig selv for personvognsmontør. Du skal under disse eksamener op i teoretiske fag.

Personvognsmekaniker eksamen

Hvis du fortsætter uddannelsen og ønsker at gå hele vejen for at blive personvognsmekaniker, skal du op i en afsluttende svendeprøve. Denne prøve finder altså sted i slutningen af din uddannelse.

Her skal du udføre service på en personbil, hvor du bagefter skal beskrive arbejdet i en rapport. Denne rapport skal forsvares mundtligt ved en eksamen på cirka 30 minutter, hvor du også trækker et emne, som du skal besvare.

Karakterer som du kender dem

Når du går til eksamen i uddannelsen som mekaniker, bliver du vurderet efter den velkendte 7 trins-skala, som du kender fra folkeskolen. Højeste karakter er 12, mens den laveste karakter er -3.

Hvis du sidder tilbage med spørgsmål vedrørende eksamen på uddannelsen som mekaniker, er du velkommen til at ringe til sekretær Yvonne Sejten på tlf. 7222 5746.

Eksamen i EUX-forløb

6 eksamener skal du op til i fag på gymnasialt niveau, hvis du vælger din erhvervsuddannelse som EUX-forløb.

De er placeret forskelligt afhængigt af den uddannelse du har valgt.

Eksamensreglerne på Svendborg Erhvervsskole.