Optagelse og adgangskrav

Inden du vælger at melde dig på vores skibsmontør-linje, er der en række adgangskrav, som du skal opfylde, inden vi kan tage dig ind på uddannelsen.

Du sidder nu og er helt klar på hvad du vil: uddannelsen som skibsmontør er lige dig. Dog er der nogle krav, som du skal opfylde, inden vi kan optage dig på uddannelsen:

Disse krav er:

  • Du skal have færdiggjort folkeskolen eller have modtaget tilsvarende undervisning
  • Du skal som minimum have karakteren 2 eller højere i dansk og matematik til afgangsprøven i 9. eller 10. klasse eller en tilsvarende prøve.
  • Du skal vurderes uddannelsesparat, hvis du kommer direkte fra 9. eller 10. klasse.

Hvis du er så heldig at have en uddannelsesaftale med en virksomhed, er du automatisk optaget på uddannelsen som skibsmontør. Du skal dog have afsluttet 9. eller 10. klasse.

Videre på hovedforløbet kræver E-niveau

Hvis du er fast besluttet på at tage hele uddannelsen og fortsætte på hovedforløbet, skal du have bestået følgende fag:

  • Dansk på E-niveau
  • Matematik på E-niveau
  • Engelsk på E-niveau
  • Fysik på F-niveau

I løbet af grundforløbet har du mulighed for at tage certifikater inden for

  • Arbejdsmiljø og sikkerhed ved svejsning og termisk skæring
  • Førstehjælp på minimumniveau
  • Elementær brandbekæmpelse

Tilmelding til uddannelsen som skibsmontør

Inden du starter på hos os på Svendborg Erhvervsskole, er der lige en praktisk detalje der skal være på plads forinden: tilmeldingen på Optagelse.dk. Hvis du kommer direkte fra 9. eller 10. klasse, skal du tilmeldes senest 1. marts.

Hvis du forlod folkeskolen for over et år siden, og du endnu ikke er fyldt 25 år, kan du søge om optagelse 2 gange om året. Hvis du er over 25 år, skal dine kompetencer vurderes af din UU vejleder.

Hvordan tilmelder jeg mig?

Efter at du har sikret dig, at du opfylder betingelserne for at blive optaget, skal du tilmelde dig via internettet. Det foregår på Optagelse.dk, hvor du udfylder tilmeldingsskemaet online.

Herefter går der et stykke tid, inden du får svar på din tilmelding til uddannelsen som skibsmontør.

Hvis du har spørgsmål til uddannelsen, kan du til enhver tid kontakte vores studievejleder.