Råd og udvalg

Når du starter op på uddannelsen som skibsmontør, får du samtidig medindflydelse på dit skoleophold. Som elev på Svendborg Erhvervsskole er du en del af elevrådet.

Råd og udvalg

Alle elever på Svendborg Erhvervsskole er en del af et samlet elevråd. På skolen har vi en lang række forskellige uddannelser, men fælles er at I elever har mulighed for at få ændret på nogle praktiske ting, mens I tager uddannelsen hos os.

Dette kan for eksempel være nogle ekstra faciliteter til pauserne, eller det kan være at I ønsker nogle flere arrangementer i eller uden for skoletiden.

Også en del af bestyrelsen

Det er her at du og resten af din klasse kan drage fordel af elevrådet. Elevrådet er elevernes talerør i forhold til skolens overordnede bestyrelse, og elevrådet har taleret i bestyrelsen.

Elevrådet har nemlig 2 repræsentanter i bestyrelsen, hvoraf det ene medlem har stemmeret. Det betyder at elevrådet både har tale- og stemmeret i bestyrelsen og dermed gode vilkår for at blive hørt i bestyrelsen.