Eksamen

Når du er i fuld gang med uddannelsen som skibsmontør, venter en række eksamener forude. Du skal blandt andet op til en afsluttende svendeprøve.

Uddannelsen som skibsmontør er en uddannelse, som tager 4 år, hvis du går hele vejen. Du kan også vælge at holde op på uddannelsen efter 2 ½ år, hvor du således har taget uddannelsen som industrimontør.

For begge uddannelser gælder det, at du skal op til nogle afsluttende prøver og eksamener undervejs. Du skal således op i fag som dansk, engelsk og naturfag.

Den afsluttende eksamen

Når du nærmer dig afslutningen på grundforløbet, skal du op til en afsluttende grundforløbsprøve, hvor du ved hjælp af et cad program skal fremstille en arbejdstegning. Du skal desuden også selv finde egnet materiale, som skal bruges til at løse en praktisk opgave.

I de sidste 5 uger af uddannelsen som skibsmontør, er du på skole, hvor du skal op til en afsluttende svendeprøve. Denne svendeprøve består både af en teoretisk og en praktisk opgave, som du skal løse.

Der gives karakterer

Uddannelsen som skibsmontør munder ud i en afsluttende svendeprøve, hvor der gives karakterer. Disse karakterer gives efter den velkendte 7 trins-skala, som du kender fra folkeskolen.

Karakteren 12 er den højeste karakter, som du kan opnå til prøven. Din underviser og 2 censorer vil bedømme din indsats, både med hensyn til den skriftlige del og den praktiske del, som løses i værkstedet.

Hvis du har spørgsmål til uddannelsen, kan du til enhver tid kontakte vores studievejleder.

Eksamensreglerne på erhvervsuddannelserne i Svendborg.