Eksamen

Inden du kan kalde dig udlært smed, skal du op til svendeprøve. Få mere at vide om hvornår der er eksamener i uddannelsen, og om hvordan det foregår.

Uddannelsen som smed tager mellem 2-4 år, alt afhængig af hvilken retning du vælger. Undervejs i uddannelsen som smed skal du op til nogle eksamener, hvor du skal bevise dit værd i forskellige fag.

Forude venter både teoretiske og praktiske eksamener. De teoretiske eksamener foregår lidt på samme måde, som du kender fra folkeskolen, mens den praktiske eksamen – svendeprøven – finder sted i både værksted og klasse.

Prøve for smed – bearbejdning

Efter 2 år er du parat til at gå til eksamen i det, som hedder smed – bearbejdning. Ved denne eksamen skal du demonstrere, at du magter at opfylde de krav, som er beskrevet i uddannelsen.

Denne afsluttende prøve består af en praktisk opgave, hvor du skal bevise, at du kan udføre praktiske færdigheder med tilfredsstillende resultat. Dine færdigheder bedømmes af din lærer og af en censor, og du skal gøre rede for, hvorfor du har udført opgaven, som du har gjort.

Svendeprøve for smede

Når du nærmer dig afslutningen efter 4 års uddannelse, skal du op til den afsluttende svendeprøve som smed. Eksamensforløbet afhænger af, hvilken retning du har valgt. Du kan således vælge imellem

  • Klejnsmed
  • Smed (rustfast)
  • VVS-energitjek
  • Svejser (denne uddannelse tager 2 1/2 år)

Den afsluttende svendeprøve stilles af det faglige udvalg, og du skal op i både en praktisk og en teoretisk eksamen i form af en projekt svendeprøve. Du skal vise, at du kan

  • overholde arbejdsmiljøregler
  • tænke og arbejde på egen hånd
  • vælge de rette materialer til opgaven
  • fremstille egnede tegninger

Selvvagt projekt

Svendeprøven er et selvvalgt projekt. Du skal løse en projektopgave, hvori der indgår konstruktion og materialevalg. Desuden skal du udarbejde al teknisk dokumentation.

Det selvvalgte projekt skal omfatte de væsentligste materialetyper, svejsediscipliner og arbejdsprocesser, som uddannelsen som smed tager sigte på, og som udgør grundlaget for bedømmelsen af det praktiske arbejde. Hele processen fra ide til færdigt produkt evalueres med dig, og der lægges vægt på overholdelse af arbejdsmiljø og kreativitet.

Uddannelsen som smed ender op med en bedømmelse, som din lærer og censor fastlægger. Dette sker ud fra den kendte 7 trins-skala, hvor karakteren 12 er den højeste karakter.

Hvis du har spørgsmål til uddannelsen, kan du til enhver tid kontakte vores studievejleder.

Eksamensreglerne på erhvervsuddannelserne i Svendborg.