Forløb (grundforløb og hovedforløb)

Når du tager uddannelsen som smed, skal du igennem et grundforløb og et hovedforløb. Læs mere om disse forløb og få svar på dine spørgsmål.

Når du starter uddannelsen som smed, skal du igennem et grundforløb. Dette grundforløb, som er delt op i Grundforløb 1 og grundforløb 2, varer fra 20 uger til 40 uger.

I disse uger modtager du undervisning i en række forskellige fag. Det er helt centralt at du får denne undervisning med henblik på at du gerne vil fortsætte på hovedforløbet.

Hvordan er hovedforløbet som smed bygget op?

Når du starter på hovedforløbet, opdager du en vekselvirkning imellem skoleophold og praktisk ude i en virksomhed. Du vil både lære teoretiske og praktiske fag på skolen, hvilket altså klæder dig bedre på, når du skal ud i virksomheden.

Når du er på hovedforløbet, skal du vælge imellem nogle af de specialer, der er knyttet til uddannelsen som smed. Af disse kan nævnes

  • Klejnsmed
  • Smed (rustfast)
  • VVS-energiteknik
  • Svejser (2 år 6 måneder)

Hvis du har spørgsmål til uddannelsen, kan du til enhver tid kontakte vores studievejleder.