Undervisning

Inden vi slipper dig løs i værkstederne, er der altid en fælles briefing i klasselokalet forinden. Læs mere om hvordan undervisningen foregår på uddannelsen som smed.

Undervisningen på uddannelsen som smed sker i en sund vekselvirkning imellem teori og praksis. Det betyder at du som elev på uddannelsen møder forskellige former for undervisning, som gør uddannelsen så varieret og praktisk orienteret som overhovedet muligt.

Inden vi lukker dig ud i værkstedet for at løse praktiske opgaver, giver vi altid en fælles briefing til holdet om, hvilke opgaver der skal løses. Efter denne fælles briefing går du og klassekammeraterne på værkstedet sammen med undervisere, hvor I arbejder praktisk med konkrete opgaver.

Maskiner, software og service

En af de vigtige ingredienser i uddannelsen som smed er maskinerne på værkstedet. Derfor er det altid vigtigt at du bliver introduceret til de teoretiske dele angående maskinerne. Dette er dels om driften af maskinerne, men også om de programmer (software), vi anvender ved maskinerne.

Desuden skal du klædes ordentligt på, når det handler om vedligehold og service af maskinerne. Derfor får du en grundig gennemgang af disse emner, inden du eksempelvis skal udføre service på en given maskine.

Sikkerhed og arbejdsmiljø

Det er desuden vigtigt med gode og sikre arbejdsvaner. Et af de obligatoriske fag på uddannelsen som smed er arbejdsmiljø og sikkerhed.

I disse timer får du en bred viden om aspekter, som du skal være opmærksom på, når du arbejder på et værksted med store maskiner. Vi går nemlig ikke på kompromis med sikkerheden.

Undervisningen foregår altså både i klasseværelset og på værkstedet. Desuden tilrettelægges undervisningen, så den tilgodeser gruppearbejde, individuelt arbejde samt holdarbejde.