Nyheder

Svendborg Erhvervsskoles dygtige elever og særlige aktiviteter fortæller vi om under nyheder og på facebooksiden Svendborg Erhvervsskole.