Forløb (grundforløb og hovedforløb)

Tag en EUX som smed og få en teoretisk og boglig uddannelse på højt niveau. Uddannelsen indeholder både et grundforløb og et hovedforløb.

Når du vælger at tage en erhvervsuddannelse som smed på EUX niveau, kombinerer du en erhvervsuddannelse med boglige fag på gymnasialt niveau. Det betyder at du har en solid håndværkeruddannelse krydret med fag på gymnasialt niveau på hånden ved uddannelsens afslutning.

Du får disse fag

Når du afslutter grundforløbet, skal du have gennemført og bestået følgende fag:

 • Matematik C
 • Dansk C
 • Engelsk C
 • Fysik C
 • Samfundsfag C
 • Teknologi C
 • Fagligt rettede erhvervsuddannelsesfag

Bemærk! Hvis du starter på Grundforløb 2, forudsætter vi at du på forhånd har taget fagene dansk C, engelsk C og samfundsfag C.

Efter endt grundforløb er du klar til hovedforløbet, hvor de boglige fag på gymnasialt niveau bliver en del af uddannelsens indhold. Du får følgende fag på hovedforløbet:

 • Dansk A
 • Teknikfag B
 • Engelsk B
 • Matematik B
 • Fysik B
 • Industriteknologi B
 • Kemi C
 • Fagligt rettede erhvervsuddannelsesfag

Du skal op til en afsluttende svendeprøve, hvor du skal aflevere en større skriftlig opgave. Denne opgave tager udgangspunkt i et projekt, hvor fag fra uddannelsen som smed kombineres med gymnasiale fag.

Hvis du har spørgsmål til uddannelsen, kan du til enhver tid kontakte vores studievejleder.