Råd og udvalg

Uddannelsen som smed byder ud over praktiske færdigheder også på nogle råd og udvalg. Læs mere om disse råd og udvalg, og se hvem der sidder i dem.

ELEVRÅDET GIVER MEDINDFLYDELSE

Når du starter op på uddannelsen som smed på Svendborg Erhvervsskole, er du også en del af et elevråd for erhvervsuddannelserne og for erhvervsgymnasierne. Elevrådet skal sikre, at du og dine medstuderende har medindflydelse på nogle af de beslutninger, der træffes på skolen.

Elevrådet har desuden 2 medlemmer i skolens bestyrelse, så både erhvervsuddannelser og gymnasier har 1 repræsentant. 1 af disse repræsentanter har stemmeret i bestyrelsen.