Optagelse og adgangskrav

Inden du starter på snedkeruddannelsen, er der en række adgangskrav, som du skal opfylde. Du skal blandt andet have afsluttet 9. eller 10. klasse.

Snedkeruddannelsens grundforløb kan du komme i gang med på Svendborg Erhvervsskole hvis:

 • Du har afsluttet folkeskolen eller modtaget tilsvarende undervisning
 • Du har opnået mindst karakteren 2,0 i gennemsnit i både dansk og matematik til afgangsprøven i 9. eller 10. klasse eller en tilsvarende prøve
 • Du er vurderet uddannelsesparat, hvis du kommer direkte fra 9. eller 10. klasse

Uddannelsesaftale giver en genvej

Hvis du på forhånd har en uddannelsesaftale med en virksomhed, opfylder du pr. automatik kravene – dog skal du have afsluttet 9. eller 10. klasse (eller tilsvarende).

Adgangskrav til hovedforløb

Inden du starter på hovedforløbet i uddannelsen som snedker, skal du have bestået følgende fag på følgende niveauer:

 • Matematik på F-niveau
 • Teknologi på F-niveau
 • Uddannelsesspecifikke fag

Deltagerforudsætninger

Hvis du vil være snedker, er det vigtigt, at du:

 • Har god fysik og godt kan lide manuelt arbejde
 • Gerne vil arbejde med teknik, maskiner og værktøj
 • Har sans for kvalitet og detaljer
 • Kan arbejde præcist og udholdende
 • Kan samarbejde med andre – også andre faggrupper
 • Kan tåle at arbejde i højder, da det er nødvendigt i nogle tilfælde

Tilmeldingsfrist

Hvis du har set dig varm på snedkeruddannelsen, skal du have tilmeldt dig inden 1. marts, hvis du vel at mærke kommer direkte fra 9. eller 10. klasse.

Hvis du har forladt folkeskolen for mere end 1 år siden, og hvis du endnu ikke er fyldt 25 år, kan du søge om optagelse 2 gange om året.

Hvis du er fyldt 25 år, skal du kontakte en vejleder for at få vurderet dine kompetencer. Du er naturligvis også velkommen til at ringe til os på tlf. 7222 5746 og høre nærmere.

Tilmelding på optagelse.dk

Når du opfylder kravene til snedkeruddannelsen, og du har fundet ud af, hvornår uddannelsen begynder, klikker du ind på Optagelse.dk. Her søger du ind på uddannelsen som snedker på Svendborg Erhvervsskole, og du vil få svar så hurtigt som muligt.