Snedkeruddannelsens forløb

Når du tager uddannelsen som bygningssnedker, maskinsnedker eller møbelsnedker, skal du igennem et grundforløb og et hovedforløb.

Hvad går grundforløbet ud på?

Når du påbegynder din snedkeruddannelse lige efter 9. eller 10. klasse, indleder du uddannelsen med grundforløb 1 på 20 uger. Indenfor de første 14 dage skal du afgøre, om du ønsker at tage snedkeruddannelsen som EUX.

Tager du snedkeruddannelsen som EUX, skal du i løbet af hovedforløbet bestå 6 fag på gymnasialt niveau.

Prøv inden du vælger

I de første 20 uger (GF1) i din snedkeruddannelse deltager du på fagretningen “Byggeri, Arkitektur og Design”, som er fælles for murer, tømrer, snedker og bygningsmaler. Vi eksperimenterer og samarbejder, så du får en god baggrund at vælge retning ud fra.

Har du allerede en aftale om en læreplads, kan du springe direkte til GF2

Hvis du vælger snedkeruddannelsen, skal du også på GF2 vælge, hvilket speciale du vil fortsætte med.

På de 20 ugers grundforløb 2 lærer du alt det grundlæggende indenfor det speciale, du har valgt – som bygnings-, maskin- eller møbelsnedker. Formålet er at gøre dig klar til hovedforløbet i en virksomhed eller i skolepraktik.

Hvordan er hovedforløbet i snedkeruddannelsen bygget op?

Hovedforløbet i din snedkeruddannelse veksler imellem forløb på skolen og praktikophold i en virksomhed. Hvis du ikke har fundet en læreplads, bliver du tilbudt plads i praktikcentret på Svendborg Erhvervsskole.

Grundideen er, at du lærer alt det praktiske af din mester og svendene på lærepladsen, mens du løbende får mere teoretisk undervisning under skoleopholdene.

Hvis du har spørgsmål til din snedkeruddannelse, kan du ringe til sekretær Pia Kaae på tlf. 7222 5736.