Undervisning

Du kommer til at bruge både hænder og hoved for at lære snedkerfaget – uanset hvilket speciale du vælger. Teori og praksis hører tæt sammen, og der venter masser af spændende udfordringer og variation undervejs.

Undervisningen på grundforløbet skifter mellem teori, klasseundervisning, praktisk træning individuelt og i teams.

Du lærer det grundlæggende på grundforløbet

Inden du kan komme i gang på hovedforløbet, skal du bl.a. have lært:

 • om de grundlæggende tegneteknikker
 • om teknikker i et CAD-program
 • de forskellige træsorter og materialer at kende
 • de mest brugte arbejdsteknikker at kende
 • at håndtere hånd- og elværktøj samt de gængse maskiner
 • om sikkerhed og risikovurdering
 • at læse og forstå arbejdsbeskrivelser samt beskrive produkter og processer

Erfaringen kommer i hovedforløbet

Hoverforløbet er en vekselvirkning mellem læreplads og skoleophold. Her får du løbende både mere teoretisk viden og praktisk rutine i at løse de mange forskellige opgaver. Når du er i lære hos en mester, vil du ofte være i et sjak med uddannede svende, som kan guide dig ind i faget, så du bliver stadig mere sikker.

Under hovedforløbet lærer du bl.a.:

 • At planlægge og udføre alle gængse processer på egen hånd
 • At analysere og vurdere en opgave praktisk og tidsmæssigt
 • At træffe aftaler med kunder og kommunikere om opgaverne
 • At håndtere de nødvendige digitale programmer

Opgaver på skoleophold

På skoleopholdene under hovedforløbet er opgaverne målrettet det speciale, hver enkelt elev har valgt. Det kan eksempelvis være:

 • Udføre og montere inventar
 • Designe, udforme og montere et bygningselement (bygningssnedker)
 • Udforme og samle et plademøbel (møbelsnedker)
 • Arbejde med plademøbel / bygningselement (maskinsnedker)
 • Arbejde med trapper (bygningssnedker)
 • Arbejde med siddemøbel (møbel- og maskinsnedker)

Efterhånden som du arbejder med fagets forskellige discipliner både i praktikken og på skoleopholdene, får du håndelag og rutine, inden du skal aflægge svendeprøven.