Opbygning

Forløbet af snedkeruddannelsen beskriver vi kort her. Du kan se lidt om de forskellige retninger, om undervisningsformen på Svendborg Erhvervsskole, om elevtiden på hovedforløbet, om det internationale samarbejde samt om eksaminer og svendeprøve.