Forløb (grundforløb og hovedforløb)

Når du tager uddannelsen som bygningssnedker, maskinsnedker eller møbelsnedker, skal du igennem et grundforløb og et hovedforløb. Begge dele kan være afkortet, når du er over 25 år på grund af din tidligere uddannelse og erfaring.

Hvad går grundforløbet ud på?

Når du påbegynder snedkeruddannelsen som voksen – over 25 år, aftaler du med lærerteamet, om du skal have 0-20 ugers grundforløb. Længde og indhold på grundforløbet afhænger af, om du har relevant erhvervserfaring, og i givet fald hvor længe.

Hvordan er hovedforløbet bygget op?

Hovedforløbet i uddannelsen som snedker veksler imellem forløb på skolen og praktikophold i en virksomhed.

Grundideen er, at du lærer alt det praktiske af din mester og svendene på lærepladsen, mens du løbende får mere teoretisk undervisning under skoleopholdene.

Hvis du har spørgsmål til uddannelsen som industritekniker, kan du ringe til sekretær Yvonne Sejten på tlf. 7222 5746.