Undervisning

Teori og praksis hører tæt sammen, og der venter masser af spændende udfordringer og variation i snedkeruddannelsen. Det du allerede mestrer på grund af din erfaring, kan du som voksenlærling få lov at springe let henover.

Undervisningen på grundforløbet skifter mellem teori, klasseundervisning, praktisk træning individuelt og i teams.

Du lærer det grundlæggende på grundforløbet

Inden du kan komme i gang på hovedforløbet, skal du bl.a. have lært:

 • om de grundlæggende tegneteknikker
 • om teknikker i et CAD-program
 • de forskellige træsorter og materialer at kende
 • de mest brugte arbejdsteknikker at kende
 • at håndtere hånd- og elværktøj samt de gængse maskiner
 • om sikkerhed og risikovurdering
 • at læse og forstå arbejdsbeskrivelser samt beskrive produkter og processer

Erfaringen kommer i hovedforløbet

Hoverforløbet er en vekselvirkning mellem læreplads og skoleophold. Her får du løbende både mere teoretisk viden og praktisk rutine i at løse de mange forskellige opgaver. Når du er i lære hos en mester, vil du ofte være i et sjak med uddannede svende, som kan guide dig ind i faget, så du bliver stadig mere sikker.

Under hovedforløbet lærer du bl.a.:

 • At planlægge og udføre alle gængse processer på egen hånd
 • At analysere og vurdere en opgave praktisk og tidsmæssigt
 • At træffe aftaler med kunder og kommunikere om opgaverne
 • At håndtere de nødvendige digitale programmer

Opgaver på skoleophold

På skoleopholdene under hovedforløbet er opgaverne målrettet det speciale, hver enkelt elev har valgt. Det kan eksempelvis være:

 • Udføre og montere inventar
 • Designe, udforme og montere et bygningselement (bygningssnedker)
 • Udforme og samle et plademøbel (møbelsnedker)
 • Arbejde med plademøbel / bygningselement (maskinsnedker)
 • Arbejde med trapper (bygningssnedker)
 • Arbejde med siddemøbel (møbel- og maskinsnedker)

Efterhånden som du arbejder med fagets forskellige discipliner både i praktikken og på skoleopholdene, får du håndelag og rutine, inden du skal aflægge svendeprøven.