Eksamen

Når du tager uddannelsen som snedker, skal du naturligvis op til eksamen. Her fortæller vi om hvornår i forløbet, der er eksamen, og hvordan det foregår.

Hvornår skal jeg til eksamen?

Når du tager uddannelsen som snedker, er der nogle stopprøver eller eksamener undervejs.

Du skal forvente at skulle op til både teoretiske og praktiske eksamener. Eksamener finder dels sted i teorilokaler og dels på værksteder, og du afslutter uddannelsen som snedker med en praktisk svendeprøve.

Projektsvendeprøve

Projektsvendeprøven er en selvstændig prøveform, som gælder for bygningssnedkere, maskinsnedkere og møbelsnedkere. Som elev får du chancen for at udtænke og designe dit svendestykke indenfor visse rammer.

Baggrunden for den frie prøveform er, at virksomheder efterspørger faglærte, som både kan arbejde selvstændigt og udtænke kreative og/eller æstetiske løsninger.

Sådan foregår prøven

Maskinsnedkerelever skal senest 14 dage før sidste skoleperiode aflevere et projektoplæg til skolen. Oplægget indeholder en målsat konstruktionstegning og skal godkendes inden start. Du får en teoriprøve med en række spørgsmål, som må besvares med hjælpemidler. Dit projekt skal dokumenteres med en produktrapport, og du skal løse den praktisk.

Bygnings- og møbelsnedkerelever skal senest 10 uger før sidste skoleperiode aflevere et projektoplæg til skolen. Oplægget skal indeholde en målsat tegning i skitseform, der viser opgavens opfang og en beskrivelse af materialevalget. Skolens lærerteam og det lokale uddannelsesudvalg skal godkende opgaven, inden du får 8 uger til at udarbejde en detaljeret teknisk tegning af dit svendestykke samt til at udføre alt det praktiske arbejde og gøre klar til præsentationen.

Trygge rammer

Svendeprøven foregår i de vante værksteder med lærer og eksterne censorer/skuemestre på. Du får max 45 minutter til at forsvare opgaven. Lærer og censorer giver en bedømmelse og en grundig forklaring, inden du får en karakter.

Du bliver bedømt efter 7 trins-skalaen, som du kender fra folkeskolen, hvor 12 er den højeste karakter. Både din tegning, dit produkt og din præsentation bliver bedømt, og hvis du får 12 i alle elementerne, opnår du fagets fineste hædersbevisning, bestået med sølv.

Spørg bare

Hvis du har spørgsmål til disse eksamensforløb, kan du ringe til sekretær Pia Kaae, som guider dig videre. Du ringer til Pia på tlf. 7222 5736.

Eksamensreglerne på erhvervsuddannelserne i Svendborg.