Teknisk designer EUD

Eksamen

Der venter en spændende eksamen i uddannelsen som teknisk designer. Her er du blandt andet selv med til at bestemme, hvad eksamensprojektet skal handle om.

Når du starter op på uddannelsen som teknisk designer, går du samtidig ind i et uddannelsesforløb, som også indeholder prøver og eksamener undervejs. Du mærker prøver og eksamener løbende fordelt over forløbene i uddannelsen.

Det er primært teoretiske fag, som du skal op i, når du er i gang med uddannelsen som teknisk designer. Du vil dog også opleve spændende projekter, hvor du i samarbejde med andre står for et praktisk projekt, hvor teori og praksis mikses sammen til et færdigt produkt.

Den afsluttende eksamen

I den sidste skoleperiode skal du op til den afsluttende eksamen, hvor du selv skal på banen med et spændende projekt. Projektet skal være relevant for uddannelsen, og du skal på 3 uger udarbejde en skriftlig opgave, som du efterfølgende skal ”forsvare” i en mundtlig eksamen.

Denne opgave kan du for eksempel udarbejde i samarbejde med en virksomhed, hvor det er dig, som skal stå for den skriftlige del. Her skal du gøre brug af den viden, som du har fået igennem uddannelsen, og du skal også indtænke tværfaglighed, som du er stødt på undervejs i uddannelsen som teknisk designer.

Får vi karakterer?

Når uddannelsen som teknisk designer nærmer sig sin afslutning, skal du op til denne afsluttende eksamen. Ved denne eksamen bliver du bedømt efter den kendte 7-trinsskala, som du kender fra folkeskolen. Karakteren 12 er den højeste karakter, som du kan opnå.

Det vil være din underviser som sammen med en censor vil eksaminere dig og efterfølgende give dig en karakter. Censorerne kommer fra erhvervslivet og har en både praktisk og teoretisk viden om emnerne.

Hvis du har spørgsmål til uddannelsen, kan du til enhver tid kontakte vores studievejleder.

Eksamensreglerne på erhvervsuddannelserne i Svendborg.