Teknisk designer EUV

Studieliv

Hverdagen veksler mellem bøger og computer. Se mere her om uddannelsesretninger, undervisningsform, praktik under hovedforløbet og eksaminer.