Teknisk designer EUV

Råd og udvalg

Elevrådet på Svendborg Erhvervsskole hjælper alle elever på skolens uddannelser til at få så optimale betingelser opfyldt som muligt. Du er den del af det.

Svendborg Erhvervsskole er en stor skole med mange forskellige uddannelser. Fælles for skolen er dog, at alle elever har et samlet elevråd, som varetager alle elevers interesser.

Måske er der nogle ting, som du ønsker ændret i hverdagen, når du er på uddannelsen som teknisk designer. Måske synes du at der trænger til fornyelse i kantinen eller andre fællesområder – måske savner du fælles aktiviteter efter skoletid.

OGSÅ MED I SKOLENS BESTYRELSE

Elevrådet udpeger 2 repræsentanter i skolens bestyrelse. Disse 2 elevrådsrepræsentanter kan altså fremføre de ideer og tiltag, som eleverne på skolens ungdomsuddannelser er kommet frem til.

Dermed er du og dine klassekammerater sikret, at I bliver hørt af bestyrelsen. Bemærk dog at det blot er den ene elevrådsrepræsentant, som har stemmeret, når der skal stemmes i bestyrelsen.