Eksamen

Du skal til en afsluttende eksamen/svendeprøve, uanset hvilken af de 3 uddannelsesretninger du vælger indenfor træfagene.

Når du begynder på træfagenes byggeuddannelse, skal du og dine klassekammerater igennem et grundforløb, som også afsluttes med en prøve. Denne prøve består af en 30 minutters eksamen, hvor du består eksamen med karakteren 02 eller derover.

Du skal desuden bestå matematik med mindst 02 i karakter

Svendeprøve på de 3 indgange

Efter at grundforløbet er vel overstået, er du klar til at gå videre på den indgang, som har din største interesse. Her er det gennemgående træk, at du skal til en afsluttende svendeprøve, når du nærmer dig afslutningen på din uddannelse.

Dette gælder uanset om du vælger at blive tømrer, gulvlægger eller tækkemand. Her skal du i øvrigt huske, at du kan gøre hele uddannelsen til tømrer færdig på Svendborg Erhvervsskole.

Sådan er svendeprøven opbygget

Når du bevæger dig ind i afslutningen af din uddannelse, begynder du også at gøre dig klar til den afsluttende svendeprøve. Svendeprøven består af 3 dele:

  • Projektforløb, som forløber over en hel uge
  • Projekteksamen, som er en ”forlængelse” af dit arbejde i projektforløbet
  • Praktisk svendeprøve, der forløber over 37 timer

Sådan bliver du bedømt

En lærer fra skolen og to censorer fra det faglige udvalg bedømmer dine præstationer. De bedømmer:

  • Din projekteksamen
  • Det praktiske resultat, du har lavet

Vi bruger 7 trins-skalaen til at bedømme din indsats. Det betyder at vi bruger den karakterskala, som du kender fra folkeskolen, hvor karakteren 12 er den højeste karakter, som du kan opnå.

Bare spørg

Hvis du har spørgsmål til uddannelsen, kan du til enhver tid kontakte vores studievejleder for de tekniske erhvervsuddannelser, Alma Qvistgaard. Ring til Alma på tlf. 7222 6018.

Eksamensreglerne på erhvervsuddannelserne i Svendborg.