Forløb (grundforløb og hovedforløb)

Hvis du overvejer at tage tømreruddannelsen, så tænk over, om en EUX er noget for dig. En EUX kombinerer uddannelsen med boglige fag på gymnasialt niveau.

Mange vælger at tage en erhvervsuddannelse som tømrer, gulvlægger eller tækkemand. Nu kan du også vælge at tage sådan en erhvervsuddannelse samtidig med at du læser boglige fag på gymnasialt niveau.

Dette sker via EUX på træfagenes byggeuddannelse, og dermed får du for eksempel et svendebrev som tømrer og en eksamen i boglige fag på højt niveau. Med andre ord er du parat til at arbejde som tømrer, eller du kan vælge at læse videre på en videregående uddannelse.

3 indgange

Disse 3 døre er indgange til følgende uddannelser:

 • Tømrer
 • Gulvlægger
 • Tækkemand

Som EUX-uddannelse vil alle 3 uddannelser tage lidt over 4 år at gennemføre. Den præcise længde afhænger dog af, hvilke specialer du vælger undervejs.

Grundforløb er for alle

Alle, der begynder på træfagenes byggeuddannelse skal gennemføre et grundforløb, inden de kan fortsætte på et hovedforløb. Grundforløbet er det første forløb i uddannelsen og varer imellem 20-40 uger – afhængigt af, hvad du har lavet før.

Når du kommer direkte fra folkeskolen eller tilsvarende grundskole, skal du både have grundforløb 1, som har en bred faglig indgang, og grundforløb 2, hvor du specialiserer dig og forbereder dig til din læretid under hovedforløbet.

Er det mere end år siden, du er gået ud af folkeskolen, skal du direkte i gang med grundforløb 2.

Er du over 25 år, kan både grundforløb og hovedforløb blive afkortet, hvis du har relevant uddannelse eller erhvervserfaring med dig.

Hovedforløb og praktik

Så tidligt som muligt gælder det om at finde en læreplads. Hvis ikke det lykkes, kan du stadig gøre din uddannelse færdig i vores skolepraktikcenter.

Når du kommer godt i gang hos en mester, skal du stadig tilbage til skolen i nogle perioder for at få mere teori. Under hovedforløbet går skole og praktik hånd i hånd, og de ting du lærer på skolen, kan du bruge i praksis, når du kommer ud i praktik.

Mange fag på skemaet

Når du påbegynder en EUX tømrer på Svendborg Erhvervsskole, får du en række fag på dit skema under grundforløbet. Disse fag er:

 • Dansk C
 • Matematik C
 • Samfundsfag C
 • Engelsk C
 • Teknologi C
 • Fysik C
 • Fagligt rettede erhvervsuddannelsesfag

Efterfølgende får du en række nye fag på hovedforløbet. Det er netop her at de boglige fag på gymnasialt niveau dukker op. Disse fag er:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik B
 • Samfundsfag C
 • Fysik B
 • Kemi C
 • Teknikfag B
 • Byggeteknologi B
 • Fagligt rettede erhvervsuddannelsesfag

EUX tømrer afsluttes med en svendeprøve samt en større skriftlig opgave, hvor de boglige fag inddrages.

[skygge 7367]