Undervisning

Grundforløb med eller uden EUX giver adgang til hovedforløbet, som veksler mellem praktik i virksomhed eller på praktikcenter og korte skoleophold.

Du begynder med op til 40 ugers grundforløb – længst hvis du kommer direkte fra folkeskole eller anden grundskole, fordi du så både får grundforløb 1 og 2 på hver 20 uger. Hvis du vælger at tage tømreruddannelsen som EUX, begynder du på de gymnasiale fag på grundforløbene, men får også længere skoleophold på hovedforløbet for at bestå alle fagene.

Undervisningen på grundforløbet

På grundforløbet har du 30 timers undervisning om ugen. På hovedforløbet skal du følge den normale arbejdsrytme hos den arbejdsgiver, hvilket typisk er 37 timer.

På Svendborg Erhvervsskole har vi undervisningslokaler med adgang til computere, og på værkstederne kan du benytte skolens værktøj. Løbende får du alt nødvendigt undervisningsmateriale.

I praktikperioden kommer du med mester eller svende ud på opgaver, hvor du dels skal bruge det, du har lært på skolen, dels skal lære af de udlærte på arbejdspladsen.

Fag på grundforløbet

Grundforløbet giver dig en basisviden, som du kan bruge uanset om du vælger at blive tømrer, tækkemand eller gulvlægger. På skolen får du fag som:

 • Håndværktøj og elværktøj
 • Tegning
 • Konstruktioner
 • Materialeforståelse
 • Matematik
 • Teknologi

Fag på hovedforløbene

Hovedforløbet hos en mester eller på et praktikcenter bliver afbrudt af en række skoleforløb. På tømreruddannelsen kan du tage alle skoleforløbene på Svendborg Erhvervsskole. Skoleforløbene under tømreruddannelsen har bl.a. følgende fag:

 • Byggepladsindretning
 • Nivellering
 • Kvalitetssikring
 • Tagkonstruktioner
 • Døre og vinduer
 • Kviste
 • Gulvkonstruktioner
 • Vådrum
 • Trapper

Undervisning på EUX

EUX indeholder gymnasiale fag og niveauer på linje med HF. giver dig undervisning på gymnasialt niveau, så du bagefter kan søge ind på videregående uddannelser.

 • Du skal undervejs i din erhvervsuddannelse have dansk på A-niveau, engelsk på B-niveau og matematik og samfundsfag på mindst C-niveau.
 • Derudover skal du have yderligere et antal fag på A-, B- eller C-niveau. Af disse skal mindst to fag være på B-niveau eller højere.
 • Du skal lave en større skriftlig opgave.
 • Endelig skal du gennemføre et skriftligt eksamensprojekt i to eller tre fag.