Handelsgymnasiet (HHX)

Optagelse og adgangskrav til HHX

Hvis du gerne vil gå på Svendborg HandelsGymnasium, er det blot at sikre dig, at du opfylder adgangskravene. Derefter søger du ind via optagelse.dk

Sådan opfylder du adgangskravene til HHX

Du kan begynde på HHX på Svendborg HandelsGymnasium, hvis:

  • Du har aflagt folkeskolens afgangsprøver eller 10. klasses prøver
  • Du har modtaget prøveforberedende undervisning i tysk eller fransk og aflagt prøve, såfremt faget er blevet udtrukket
  • Din uddannelsesplan viser, at du er uddannelsesparat til gymnasieuddannelse

Hvis du ikke er uddannelsesparat, kan du komme ind ved at bestå en faglig optagelsesprøve inden studiestart

 Ansøgningsfrist 1. marts og 15. marts

Går du i en afgangsklasse på folkeskolen, på en friskole, privatskole eller efterskole skal du SENEST DEN 1. MARTS udfylde din uddannelsesplan og søge via optagelse.dk.

Er du gået ud af skolen, logger du ind med NemID og søger på optagelse.dk. Søg inden den 15. marts, så vil Svendborg HandelsGymnasium have mulighed for at vurdere din ansøgning samtidig med ansøgningerne fra de elever, der søger direkte fra 9. eller 10. klasse.

Søg ind via optagelse.dk

Har du gået i udenlandsk skole?

Hvis du ikke har gået i dansk skole, kan du blive optaget efter en konkret vurdering af, om dine kvalifikationer svarer til de krav, der stilles til elever, der har gået i dansk skole. Du skal være forberedt på at blive indkaldt til optagelsesprøve.

Skal du til optagelsesprøve?

Når din ansøgning tikker ind på Svendborg HandelsGymnasium, får du en bekræftelse på, at den er modtaget.

Hvis din uddannelsesplan ikke giver “grønt lys”, afgør vi senest den 15. april, om du er uddannelsesparat eller skal til en faglig test. Vi informerer Ungdomsuddannelsesvejlederne om afgørelsen.

Hvis du ikke har aflagt de obligatoriske afgangsprøver efter 9. klasse, skal du til optagelsesprøve og evt. en personlig samtale med studievejlederen.