Handelsgymnasiet (HHX)

Erasmus+ - Uddannelsesprogram i udlandet

Erasmus+ – Uddannelsesprogram i udlandet på Svendborg Handelsgymnasium

Punkt 1:

Erasmus+ er EU’s uddannelsesprogram. Programmet uddeler 36,3 millioner euro i 2020 til projekter mellem institutioner og organisationer i Danmark og de europæiske lande.

Programmet giver tilskud til europæiske mobilitets- og samarbejdsprojekter i dagtilbud, grundskole og ungdomsuddannelser, erhvervsrettede grund – og efteruddannelser såvel som i videregående uddannelser.

Formålet med Erasmus+ er at styrke kvaliteten af formel og uformel læring for derigennem at fremme kompetencer til arbejdsmarkedet og europæiske værdier. Det sker blandt andet gennem tværnationale samarbejder mellem erhvervsliv og uddannelsesverdenen og via uddannelses- og praktikophold i udlandet for elever, studerende samt undervisere og medarbejdere.

I programmet indgår de 28 EU-medlemslande, EØS-landene Norge, Island og Liechtenstein samt Serbien, Tyrkiet og Makedonien

Punkt 2:

Alle skolens elever har mulighed for at søge om deltagelse i et Erasmus+ program. Det er de enkelte afdelinger, som beslutter, om programmet skal udbydes samt form og omfang.

Punkt 3:

For nuværende udbydes Erasmus+ programmet på Handelsgymnasiet. Kravene i dette program er, at elevernes ophold skal vare mindst 21 dage, der skal være skoleophold samt praktik i virksomheder af minimum 1 uges varighed. Eleverne skal føre logbog under opholdet samt skrive overordnede artikler til publicering. Der kan/skal tages billeder, video etc. Disse krav hjælper eleverne til at definere deres formelle og uformelle læring. Endvidere skal der være kulturelle indslag, som fremmer forståelsen for det pågældende land og dets sprog og kultur samt overordnet forståelsen af hvad det vil sige at være europæer og de europæiske værdier.

Punkt 4:

Vi tilbyder pt. 2 ture på Svendborg Handelsgymnasium under Erasmus+

Vi har samarbejdsaftaler med Spanien (Malaga) og Irland (Dublin). Vi sender elever afsted i 3 uger i perioden september/oktober hvert år.

Vores programmer omfatter skoleophold og praktikophold samt kulturelle indslag: udflugter til andre byer, virksomhedsbesøg, museumsbesøg, institutionsbesøg etc.

Debla Malaga

Twin Group Dublin

Punkt 5:

Eksempel på program for rejsen til Malaga.

Uge 1

Uge 2

Uge 3

Billeder fra turen kan ses på vores facebookside.

BESØG FRA DEBLA

Vi har i dag haft besøg af Kirsten fra Debla sprogskole, Malaga.
Alle vores spansk-elever fra første årgang har i dag fået information om Erasmus-tur til Malaga i efteråret 2020. Sprogligt og kulturelt er det et virkelig godt boost til dig der har spansk. PS: Måske der bliver et par ledige pladser til kommende 3.g’ere også.

Vi glæder os til at fortælle mere om Erasmus projektet og indholdet i turen til Malaga – i det nye år.