Handelsgymnasiet (HHX)

Information til nye elever på HHX

Velkommen til alle nye elever på HHX

Velkommen til alle nye elever på HHX

Vi glæder os til at byde jer velkommen på HHX 10. august 2020 og vil i den forbindelse her bede jer læse disse dokumenter igennem.

Studieretninger på HHX

Studie- og ordensregler på HHX

Antimobbestrategi for Svendborg Erhvervsskole og Gymnasier

 

Rigtig god sommer og vel mødt den 10. august 2020.