Handelsgymnasiet (HHX)

Brobygning på handelsgymnasiet

Brobygning på handelsgymnasiet

Velkommen til introduktionsdage og brobygning på Svendborg HandelsGymnasium.

Velkommen til introduktionsdage og brobygning på Svendborg HandelsGymnasium.

Under dit besøg vil du opleve dagligdagen på handelsgymnasiet og få indblik i både de fag og de sociale aktiviteter, vi har på skolen. Vi håber, det kan hjælpe dig til at blive afklaret i forhold til dit valg af ungdomsuddannelse.

Intro for 8. klasser

Som elev i 8. klasse kan du besøge handelsgymnasiet på et introduktionskursus. Her vil du opleve, hvordan det er at tage en HHX-studentereksamen.

Flerdages forløb for 9. klasser

Går du i 9. eller 10. klasse kan du tage på 2-, 3- eller 5-dages forløb. Her vil du blandt andet:

  • Blive introduceret til de studieretninger vi har på HHX
  • Møde de elever der allerede går her og blive vist rundt på skolen
  • Blive undervist i en række studieretningsfag og valgfag

Du får altså muligheden for at opleve en helt normal skoledag på handelsgymnasiet.

Besøgene på Svendborg HandelsGymnasium vil typisk være fra kl. 8.15 til kl. 14.05.

Prøv faciliteterne af

Når du er på besøg på handelsgymnasiet er du velkommen til at benytte vores bibliotek og kantine.

Hvis du vil spille bordfodbold eller bordtennis i pauserne, er du velkommen til at henvende dig i elevadministrationen for at få bolde og bat.

Du har fri adgang til internettet via det login og password, du får udleveret 1. dag.

Kommer du i tvivl om noget i forbindelse med dit besøg, så kontakt din lærer eller Elevadministrationen.

Vi glæder os rigtig meget til at møde dig!