Handelsgymnasiet (HHX)

Fakta om Svendborg HandelsGymnasium

Løfteevnen på Svendborg HandelsGymnasium er i top på Fyn, karaktergennemsnittet kredser omkring landsgennemsnittet og i den seneste trivselsmåling er elevernes tilfredshed med lærernes indsats på niveau med landsgennemsnittet.

Til forældremøder for hver af de 3 årgange på Svendborg HandelsGymnasium torsdag den 3. september 2015 blev der udarbejdet et fakta-ark, som dokumenterer, at kvaliteten i undervisningen og elevernes karakterer ligger over eller mindst omkring landsgennemsnittet.

Sydfyns elever klarer sig godt

Baggrunden for fakta-arket var, at et antal elever har været bekymrede for, om et større antal lærerskift de seneste 2 år har skadet deres faglige udvikling. Fakta-arket dokumenterer at eleverne på Svendborg HandelsGymnasium klarer sig aldeles godt, og at der er god tilfredshed med lærernes indsats til trods for mange lærerskift i enkelte klasser.

Se hele fakta-arket om Svendborg HandelsGymnasium.

Fakta HHX 030915_ok