Handelsgymnasiet (HHX)

Kvalitetsdokumentation

Svendborg Handelsgymnasium er forpligtiget til at offentliggøre en række forhold vedrørende undervisningen og uddannelsen, så kommende studerende og deres forældre kan vurdere kvaliteten af vores undervisning.

siden finder du vores elevtrivselsundersøgelse, fravær, indsatsområder, karakterer, statistik og fuldførelsesprocent.