Handelsgymnasiet (HHX)

Studieplaner

Studieplaner for hver klasse giver et overblik over, hvad hver klasse kommer igennem i løbet af skoleåret.

Vores studieplaner for de enkelte klasser skal være offentligt tilgængelige. Se hver enkelt klasses studieplaner:

Studieplanerne er under udarbejdelse og vil være tilgængelige ultimo november.